20 มกราคม 2562 คพ.สถานการณ์ฝุ่นPM2.5 ในกทม.-ปริมณฑล 18 สถานี

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/5c43f4fee3f8e40ab2e49643

กรมควบคุมมลพิษ และกทม.รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 20 มกราคม 2562 จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า อากาศลอยตัวไม่ดี มีสภาพอากาศปิด ลมสงบ ความเร็วลมส่วนใหญ่ต่ำกว่า 3.6 กม./ชม. มีหมอกในตอนเช้า ไม่มีฝน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันนี้ 20 มกราคม 2562 คุณภาพอากาศในภาพรวม จากคำแนะนำ ของกรมอนามัย และกรมควบคุมโรค ลักษณะเช่นนี้ จะทำให้  “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยข้อมูลจากสถานีวัดคุณภาพอากาศของ คพ.และกทม. บริเวณพื้นที่ริมถนน คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 18 สถานี พื้นที่ทั่วไป(ห่างจากริมถนนสายหลัก) คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 9 สถานี
คาดการณ์ในวันพรุ่งนี้จากการพยากรณ์และแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยา “การลอยตัวของ อากาศจะไม่ดี สภาวะอากาศปิด และลมอ่อน มีมวลอากาศสะสมอยู่มาก” ส่งผลทำให้  ปริมาณฝุ่นละออง pm2.5 อาจเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ คพ.ได้ประสานงานกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกทม. บก.จร.ขนส่ง กองทัพ
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม และผู้ว่าราชการจังหวัด ปริมณฑล ทั้ง 5 จังหวัด ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างต่อเนื่อง เช่น บก.จร.เพิ่มจำนวนจุดตรวจวัดรถยนต์ควันดำเป็น 20 จุด กทม.กวาดล้างถนนอย่างเข้มงวดทุกวัน พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง เร่งคืนพื้นที่ผิวจราจร ลดค่าบริการพื้นที่จอดแล้วจร ลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง เพื่อดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง.-สำนักข่าวไทย